Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος 2017 09:28

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας αναψυκτικών (35ο Σπάρταθλον)

Σας γνωρίζουμε ότι στις 29 και 30  Σεπτεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί το 35ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά για :
COCA-COLA (1,5lt)                      90τεμ
COCA-COLA κουτάκι                    100τεμ
ΜΠΥΡΕΣ  ΚΟΥΤΑΚΙ                     250τεμ

Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη Πέμπτη  21/9/2017    και  ώρα 12:00 στα  γραφεία  του Αθλητικού Οργανισμού.

Tο  άνοιγμα  των  προσφορών  θα  γίνει  τη Πέμπτη  21/9/2017  και  ώρα  12:15  στα  γραφεία  του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου Σπάρτης (Δωριέων  13-15) .

Παρακαλούμε μαζί με την οικονομική σας προσφορά όπως μας προσκομίσετε φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και το ποινικό μητρώο για συμμετοχή σε διαγωνισμό  .


 

Ο  Πρόεδρος
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ