Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος 2017 09:43

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ενοικίασης καρεκλών (35ο Σπάρταθλον)


Σας γνωρίζουμε ότι στις  29 και 30  Σεπτεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί το 35ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά  για δυόμιση χιλιάδες (2.500) καρέκλες που θα χρειαστούμε το βράδυ του Σαββάτου 30 Σεπτεμβρίου 2017 για τη τελετή λήξης του Σπάρταθλον στη κεντρική πλατεία Σπάρτης  καθώς και για εξήντα (60) καρέκλες το Σάββατο 30/9/2017 από τις 7.00 πμ έως τις 21.00 στο Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης. Στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται και το άπλωμα και μάζεμα των καρεκλών από τη πλευρά σας .Η ανώτερη τιμή να ανέρχεται στο ποσό των 800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. .

Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη Πέμπτη  21/9/2017  και  ώρα 14:00 στα  γραφεία  του  Αθλητικού Οργανισμού.

Το  άνοιγμα  των  προσφορών  θα  γίνει  τη Πέμπτη  21/9/2017    και  ώρα 14:15  στα  γραφεία  του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου Σπάρτης (Δωριέων  13-15) .

Παρακαλούμε μαζί με την οικονομική σας προσφορά όπως μας προσκομίσετε φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και το ποινικό μητρώο για συμμετοχή σε διαγωνισμό  .

Ο  Πρόεδρος
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ