Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι 5 ημερομίσθια

Ο Δήμος Σπάρτης με ανακοίνωσή του προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση για τις θέσεις εργατοτεχνικού προσωπικού που προκηρύσσει, για εργασία έως 5 ημερομίσθια κατά τη διάρκεια του μήνα Οκτωβρίου  2017.

Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων από Παρασκευή 06-10-2017 έως και Πέμπτη 12-10-2017

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση.