Τετάρτη, 25 Οκτώβριος 2017 11:46

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικών

Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια δύο (2) κλιματιστικών μηχανημάτων και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 31 η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών