Πέμπτη, 02 Νοέμβριος 2017 10:37

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την αγορά εκτάσεως/σεων για την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ)

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή, προφορική και μειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία για την αγορά μιας ή περισσοτέρων εκτάσεων για την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ).

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη