Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση (Επιτροπή ποιότητας ζωής)

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γκοριτσάς (ισόγειο) την 8η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:45.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.