Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τον κίνδυνο των πλημμυρών