Πέμπτη, 16 Νοέμβριος 2017 07:54

Διακήρυξη για το έργο: Οδοποιία και Τεχνικά έργα Τ.Κ. Τρύπης 2017

Το Κληροδότημα Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Τοπικής Κοινότητας Τρύπης προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της 116/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ ΤΡΥΠΗΣ 2017».

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Προϋπολογισμός

Τεχνική Έκθεση

Τιμολόγιο

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ