Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του ιατρού Λεωνίδα Καράντζαλη

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης  σήμερα, ημέρα Δευτέρα 27 Νοεμβρίου  2017, συνεδρίασε έκτακτα, μετά την πληροφορία του  αδόκητου θανάτου  του  ιατρού Καράντζαλη Λεωνίδα  δημοτικού συμβούλου   Δήμου Σπάρτης και  τέως πρόεδρου του Νομικού Προσώπου Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης   και σε ένδειξη πένθους  και ελαχίστου φόρου τιμής, ομόφωνα  αποφάσισε  την έκδοση  του παρόντος ψηφίσματος  ως ακολούθως:

 

Ψήφισμα