Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση (Επιτροπή ποιότητας ζωής)

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Καστόρειο Δ.Ε. Πελλάνας (πολιτιστική αίθουσα "Μπακή") την 7η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:15.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.