ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4937/1-3-2017 απόφαση Δημάρχου Σπάρτης ( ΑΔΑ: Ω3ΡΩΩ1Ν-Ω0Τ)  ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σπάρτης

Αποστολάκος Δημήτριος
Τηλ. Επικοινωνίας: 27313 61101, 6985155694

Αργυρόπουλος Παναγιώτης
Τηλ. Επικοινωνίας: 27310 81866 εσωτ. 101,  6985155692

Σκρουμπέλος Βασίλειος
Τηλ. Επικοινωνίας: .....

Πλειώτας Χρίστος
Τηλ. Επικοινωνίας: ......

Φλώρος Νικόλαος
Τηλ. Επικοινωνίας: 6980310399

Κονίδης Γεώργιος
Τηλ. Επικοινωνίας: .....