Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σπάρτης είναι τα ακόλουθα:


Αργυρόπουλος Παναγιώτης του Ευστρατίου (Πρόεδρος)

Τακτικά μέλη:

1. Αργυρόπουλος Σταύρος του  Γεωργίου

2. Κονίδης Γεώργιος  του Βασιλείου

3. Μεντή Ελένη του Θεοδώρου

4. Πλειώτας Χρίστος του Παν/τη

5. Τσαγκαρούλης Θεόδωρος του Χρήστου

6. Βλάχος Γεώργιος του Ηλία

7. Κανακάκος Χρήστος του Θεοδώρου

8. Μπουγάδης Χρήστος του Γεωργίου


Αναπληρωματικά μέλη:

1. Νικολακάκης Ευάγγελος του Ηλία

2. Βελισσάρης Σάββας του  Λεωνίδα

3. Γρηγόρη Δήμητρα του Ιωάννη

4. Βλάχος Νικήτας του Ηλία

5. Δημητρόπουλος Χρήστος του Αναστασίου