Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης είναι τα ακόλουθα:


Αποστολάκος Δημήτριος, (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Τακτικά μέλη:

1. Κανελλόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη
2. Μακρυσοπούλου Χριστίνα του Παναγιώτη
3. Ρήγας Παναγιώτης  του Ιωάννη
4. Σμυρνιός Ευστράτιος του Ιωάννη
5. Σταθόπουλος Ιωάννης του  Θεοδώρου
6. Βλήτας Νικόλαος του Παναγιώτη
7. Καπετανάκης Σαράντος του Βασιλείου
8. Καρμοίρης Ιωάννης του Νικολάου

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Κοκκορός Ευστράτιος  του Άγι
2. Δούνιας Νικόλαος  του  Παναγιώτη
3. Μαντζουράνης Ιωάννης του Παναγιώτη
4. Πατσιλίβας  Θεμιστοκλής του Χρήστου
5. Φέικου Αικατερίνη του  Δημητρίου