Πρόεδρος

Βαλιώτης Ευάγγελος, Δήμαρχος

Μέλη

Αποστολάκος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

Αργυρόπουλος Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος

Ρήγας Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος

Φλώρος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

Νικολακάκης Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος

Σμυρνιός Ευστράτιος, Αντιδήμαρχος