Προιόντα

Η Σπάρτη και η ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας του Ευρώτα είναι πασίγνωστες για την ελαιοπαραγωγή τους καθώς και για τα εσπεριδοειδή τους.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μεταστροφή στην βιολογικές καλλιέργειες καθιστώντας για αρκετά χρόνια στην κορυφή των περιοχών με την μεγαλύτερη παραγωγή βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα.
Μεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζει και ο τομέας της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων με παρουσία
πληθώρας εργοστασίων παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου καθώς χυμοβιομηχανιών.

Στην Σπάρτη έχει δημιουργηθεί και ένα εκ των  δύο εν Ελλάδι Μουσείων Ελιάς.