Ιστορία - Τάξεις - Κοινωνικές Ομάδες

Τάξεις - Κοινωνικές Ομάδες

Εκτός από τους Σπαρτιάτες που είχαν πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις -ήταν αυτοί που είχαν κλήρο- και εκτός από την Περιοίκους που ήταν ελεύθεροι και τους Είλωτες που δούλευαν τη γη για τους Σπαρτιάτες η τους συνόδευαν στο πόλεμο, υπήρχαν και κάποιες όχι τάξεις, αλλά κοινωνικές ομάδες, όπως ήταν οι Μόθακες, πολίτες δηλαδή που ήταν ελεύθεροι, αλλά δεν ήταν Λακεδαιμόνιοι.

Επρόκειτο για παιδιά ξένων ή Ειλώτων ή για νόθους, που ωστόσο μετείχαν στην κοινή αγωγή. Ήταν ακόμη οι Νεοδαμώτες, οι νέοι πολίτες που από Είλωτες είχαν αποκτήσει την ελευθερία τους για κάποια αξιόλογη υπηρεσία τους στη Σπάρτη. Οι Παρθενίες πάλι αποτελούσαν ένα άλλο κοινωνικό στρώμα της Σπάρτης. Ήταν αυτοί που είχαν γεννηθεί από πατέρα Σπαρτιάτη και μητέρα Αχαιή. Μετά τον Α΄ Μεσσηνιακό πόλεμο είχαν προκαλέσει ταραχές γιατί δεν αναγνωρίζονταν ως γνήσιοι Σπαρτιάτες. Μετανάστευσαν το 707 στη Κάτω Ιταλία και ίδρυσαν τον Τάραντα.