Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

Γενικός Γραμματέας

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοηθείας

Νομική Υπηρεσία

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Δημοτικής Αρχής

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

  • Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
  • Τμήμα Αστυνόμευσης