Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 • Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
  • Γραφείο Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
  • Γραφείο Προστασίας του Καταναλωτή.
  • Γραφείο Χορήγησης Αδειών (εμπορικών και γενικών δραστηριοτήτων)
 • Τμήμα φυτικής, ζωικής παραγωγής και Απασχόλησης, Επιχειρηματικότητας.
  • Γραφείο φυτικής παραγωγής.
  • Γραφείο ζωικής παραγωγής και αστικής πανίδας.
  • Γραφείο γεωργικής ανάπτυξης.
  • Γραφείο Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας.
 • Τμήμα Ενέργειας, Σχεδιασμού και Πρασίνου.
  • Γραφείο Σχεδιασμού.
  • Γραφείο ενεργειακής διαχείρισης.
  • Γραφείο Σχεδιασμού πρασίνου.
  • Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
 • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Εκτάκτων Αναγκών.