Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τη Σελλασία (Δημοτική Ενότητα ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ)

 • Γραφείο ΚΕΠ.
 • Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
 • Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
 • Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και πρασίνου.

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τη Μαγούλα (Δημοτική Ενότητα ΜΥΣΤΡΑ)

 • Γραφείο ΚΕΠ.
 • Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
 • Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
 • Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και πρασίνου.

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα το Καστόρειο (Δημοτική Ενότητα ΠΕΛΛΑΝΑΣ)

 • Γραφείο ΚΕΠ.
 • Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
 • Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
 • Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και πρασίνου.

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τη Γκοριτσά (Δημοτική Ενότητα ΘΕΡΑΠΝΩΝ)

 • Γραφείο ΚΕΠ.
 • Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
 • Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
 • Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και πρασίνου.

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα το Ξηροκάμπι (Δημοτική Ενότητα ΦΑΡΙΔΟΣ)

 • Γραφείο ΚΕΠ.
 • Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
 • Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
 • Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και πρασίνου.

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τις Καρυές (Κοινότητα ΚΑΡΥΩΝ)

 • Γραφείο ΚΕΠ.
 • Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
 • Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
 • Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και πρασίνου.