Ευαγγελιστρίας 85-87

Τηλεφωνικό κέντρο 27310 81866 ή 22226
Για να καλέσετε συγκεκριμένη υπηρεσία πληκτρολογήστε τον κατάλληλο τριψήφιο εσωτερικό αριθμό

Φαξ: 27310 26772 ή 27310 22203

 

Ευαγγελιστρίας 61

Δημοτικό Ταμείο : Τηλέφωνο: 27313 61232

 

Μαγούλα

Οικονομική Υπηρεσία

Δ/νση Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης

Τηλεφωνικό κέντρο: 27313 61100

Φαξ: 27313 61124

 

Διοικητήριο

Τεχνικές Υπηρεσίες

Τηλέφωνο γραμματείας: 27313 63364
Φαξ: 27313 63371

Πολεοδομία

Τηλέφωνο γραμματείας: 27313 63365