δημος

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την «Προβολή –Δημοσιότητα- Ενημέρωση δράσεων τουριστικής προβολής Δήμου: Ψηφιακή Τουριστική Προβολή του Δήμου Σπάρτης»,  συνολικού  ποσού 8.928,00 €   ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ. 3/2019  μελέτη του Τμήματος Τουρισμού, Δ/νση  Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α254/18-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΞΦΧΩ1Ν-Ι8Π, ΑΔΑΜ 19REQ004631052 2019-03-18 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  2.

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι 04 Απριλίου 2019 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ, στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης - Μαγούλα Τ.Κ. 23100.

 

Πρόσκληση

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

 

Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια σημαιών για κάλυψη αναγκών του ,με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την   27 η Mαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

 

Πρόσκληση

 

 

Το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, τη Πνευματική Εστία Σπάρτης & με τον Σύνδεσμο Φίλων Ανασυγκρότησης Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης «Γιτιάδας», οργανώνουν:

 

Έκθεση χαρακτικών & φωτογραφιών Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης

Συμβολή στο «2019: Έτος Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης»

 

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο εντευκτήριο της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης, Λυκούργου 82 & Χαμαρέτου, στην αίθουσα «Αλέξανδρος Κουρής» & στον αύλειο χώρο « Αλέξανδρος Παπαδολιάς».

Τα εγκαίνια της θα γίνουν την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 στις 7:00 μμ. και θα είναι ανοικτή τις ώρες 7:00 μμ– 9:00 μμ. μέχρι και την Κυριακή, 10 Απριλίου 2019.

Η έκθεση θα αναπτυχθεί σε δύο ενότητες:

Στον αύλειο χώρο του εντευκτηρίου στα ειδικά πλαίσια του Ν.Π.Π.&Π. θα αναρηθούν έξι (6) banners από μουσαμά  με χαρακτικά περιηγητών του 18ου & και 19ου αιώνα,  στα οποία απεικονίζεται το αρχαίο θέατρο της Σπάρτης.

Στον υπόγειο εκθεσιακό χώρο «Αλέξανδρος Κουρής» θα εκτεθούν περί τις είκοσι πέντε (25) φωτογραφίες που έχουν θέμα την πορεία και την εξέλιξη των ανασκαφών & των εργασιών ανασκαφής & ανάδειξης του θεάτρου καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Η έκθεση  θα ολοκληρώνεται με πίνακα με πληροφορίες για τις εξελίξεις των τελευταίων ετών. Επίσης στον χώρο αυτό θα μεταφερθεί και θα αποτελέσει ξεχωριστό έκθεμα και η μακέτα του Αρχαίου Θεάτρου που έχει κατασκευαστεί από το Σωματείο «Γιτιάδας» και σήμερα βρίσκεται στο «Μουσείο της Νεώτερης Σπάρτης», που λειτουργεί στον όροφο του ίδιου κτιρίου.

Παράλληλα και σε συνεργασία και με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και με τις Πανεπιστημιακές Σχολές θα οργανωθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Για τις ανάγκες του προγράμματος αυτού έχει γίνει επανέκδοση & επικαιροποίηση ειδικού φυλλαδίου, που είχε εκδοθεί περί το 1998 από τον Σύνδεσμο Φίλων Ανασυγκρότησης Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης «Γιτιάδας» και το είχε επιμεληθεί η αρχαιολόγος της Ε’ ΕΠΚΑ Στέλλα Ραυτοπούλου.

Τελειώνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η έκθεση αυτή διοργανώνεται με την ευκαιρία της ανακήρυξης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» του 2019 ως «Έτους Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης» αλλά και της πραγματοποίησης την Παρασκευή 5 έως και την Κυριακή 7 Απριλίου 2019, της 6ης Συνάντησης των Εταιρικών μελών του Σωματείου στη Σπάρτη.

  

Για το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης

Η πρόεδρος

 

Γαλανοπούλου Γεωργία

 

 

 

Additional Info

 • date Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 20η Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 15:27

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 20η Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 15:22

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 19η Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

 

Το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, τη Πνευματική Εστία Σπάρτης & με τον Σύνδεσμο Φίλων Ανασυγκρότησης Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης «Γιτιάδας», οργανώνουν:

 

Έκθεση χαρακτικών & φωτογραφιών Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης

Συμβολή στο «2019: Έτος Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης»

 

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο εντευκτήριο της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης, Λυκούργου 82 & Χαμαρέτου, στην αίθουσα «Αλέξανδρος Κουρής» & στον αύλειο χώρο « Αλέξανδρος Παπαδολιάς».

Τα εγκαίνια της θα γίνουν την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 στις 7:00 μμ. και θα είναι ανοικτή τις ώρες 7:00 μμ– 9:00 μμ. μέχρι και την Κυριακή, 10 Απριλίου 2019.

Η έκθεση θα αναπτυχθεί σε δύο ενότητες:

Στον αύλειο χώρο του εντευκτηρίου στα ειδικά πλαίσια του Ν.Π.Π.&Π. θα αναρηθούν έξι (6) banners από μουσαμά  με χαρακτικά περιηγητών του 18ου & και 19ου αιώνα,  στα οποία απεικονίζεται το αρχαίο θέατρο της Σπάρτης.

Στον υπόγειο εκθεσιακό χώρο «Αλέξανδρος Κουρής» θα εκτεθούν περί τις είκοσι πέντε (25) φωτογραφίες που έχουν θέμα την πορεία και την εξέλιξη των ανασκαφών & των εργασιών ανασκαφής & ανάδειξης του θεάτρου καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Η έκθεση  θα ολοκληρώνεται με πίνακα με πληροφορίες για τις εξελίξεις των τελευταίων ετών. Επίσης στον χώρο αυτό θα μεταφερθεί και θα αποτελέσει ξεχωριστό έκθεμα και η μακέτα του Αρχαίου Θεάτρου που έχει κατασκευαστεί από το Σωματείο «Γιτιάδας» και σήμερα βρίσκεται στο «Μουσείο της Νεώτερης Σπάρτης», που λειτουργεί στον όροφο του ίδιου κτιρίου.

Παράλληλα και σε συνεργασία και με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και με τις Πανεπιστημιακές Σχολές θα οργανωθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Για τις ανάγκες του προγράμματος αυτού έχει γίνει επανέκδοση & επικαιροποίηση ειδικού φυλλαδίου, που είχε εκδοθεί περί το 1998 από τον Σύνδεσμο Φίλων Ανασυγκρότησης Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης «Γιτιάδας» και το είχε επιμεληθεί η αρχαιολόγος της Ε’ ΕΠΚΑ Στέλλα Ραυτοπούλου.

Τελειώνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η έκθεση αυτή διοργανώνεται με την ευκαιρία της ανακήρυξης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» του 2019 ως «Έτους Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης» αλλά και της πραγματοποίησης την Παρασκευή 5 έως και την Κυριακή 7 Απριλίου 2019, της 6ης Συνάντησης των Εταιρικών μελών του Σωματείου στη Σπάρτη.

  

Για το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης

Η πρόεδρος

 

Γαλανοπούλου Γεωργία

 

 

 

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

 

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σπάρτης στα πλαίσια των υπηρεσιών  που παρέχει για την ενημέρωση των πολιτών για ένταξη σε κοινωνικά προγράμματα, ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου ότι ξεκίνησε την Τετάρτη 13/03/2019 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το επίδομα στέγασης.

Πρόκειται για προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους {υπ’ αριθμ. Δ13οικ.10747/256/6-3-2019 (ΦΕΚ 792 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης»}.

Κριτήρια:

α) Εισοδηματικά: Έως 7.000 Ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξημένο κατά 3.500 Ευρώ για κάθε μέλος του πολυπρόσωπου νοικοκυριού. Το συνολικό εισόδημα δε μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

β) Περιουσιακά: Έως 120.000 Ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξημένο κατά 15.000 Ευρώ για κάθε μέλος του πολυπρόσωπου νοικοκυριού με συνολικό ανώτατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα τα 180.000 Ευρώ

γ) Διαμονής: Ο δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά ή κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό και με την προϋπόθεση ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για παρελθόντα έτη δεν έχουν υποβληθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη της απόκτησης του ΑΦΜ. Τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

 Δικαιολογητικά:

 1. Έντυπο Συναίνεσης(μπορείτε να το εκτυπώσετε από το epidomastegasis.gr ή να το προμηθευτείτε από τα σημεία υποβολής αιτήσεων) με συμπληρωμένο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και γνήσιο υπογραφής για τα ενήλικα πρόσωπα του νοικοκυριού, Ε1,email,IBAN,
 2. Δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου. Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης (τουλάχιστον 6 μήνες).
 3. Η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τη μισθωμένη κατοικία θα πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού. Η προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 01/01/2020. Μέχρι την 31/12/2019 η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τη μισθωμένη κατοικία θα πρέπει να μεταφερθεί στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού.
 4. Για τους αιτούντες που δεν αντλούνται στοιχεία από την εφαρμογή για τα τελευταία πέντε έτη:
 • Η ύπαρξη μισθωτηρίων,
 • αποδεικτικά εργασίας στη χώρα,
 • αποδεικτικά φοίτησης
 • ή άλλο επίσημο αποδεικτικό.

Επιπλέον για τους αλλοδαπούς:

 • Άδεια διαμονής σε ισχύ,
 • βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της
 • ή άλλο επίσημο αποδεικτικό.

Τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

 1. Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα καταθέτουν αίτηση αποκλειστικά στις υπηρεσίες του δήμου κατοικίας και τα κέντρα κοινότητας εφόσον τα στοιχεία δεν αντλούνται αυτόματα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις προσκομίζοντας οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • αίτηση διαζυγίου ή δικαστική απόφαση επιμέλειας τέκνων,
 • βεβαίωση κράτησης σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Τα αρμόδια όργανα του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας, όποτε κρίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, διεξάγουν κοινωνική έρευνα και καλούν τους δικαιούχους να παράσχουν διευκρινίσεις. Οι δικαιούχοι δύνανται να προσκομίσουν κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την πραγματική τους κατάσταση κατά το εξάμηνο αναφοράς.

Ωφελούμενοι του προγράμματος:

1) Μονοπρόσωπα νοικοκυριά (ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία- όχι φοιτητές ή σπουδαστές έως 25 ετών)

2) Πολυπρόσωπα νοικοκυριά (μέλη οικογένειας που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη και οι φιλοξενούμενοί τους βάσει Ε1, οι φοιτητές-σπουδαστές έως 25 ετών ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους καθώς και οι στρατευμένοι)

Εξαιρούνται:

 • Μισθωτές μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων,
 • Μισθωτές τμήματος κατοικίας,
 • Μισθωτές ακινήτου συγγενών πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, συζύγου ή πρώην συζύγου καθώς και ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης, εκτός κι αν η σύμβαση μίσθωσης έχει ημερομηνία έναρξης έως και 31/1/2019 κι έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως.
 • Μισθωτές κατοικίας κατόπιν παραχώρησης.
 • Νοικοκυριά που έχουν ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου (Στέγαση-Επανένταξη, Στέγαση κι εργασία για τους άστεγους, Επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων, στεγαστικό επίδομα φοιτητών (ν. 3220/2204))
 • Μισθωτές κατοικίας η οποία τους είχε παραχωρηθεί σε προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις.

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων

1)Απευθείας ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος (www.epidomastegasis.gr) χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του Taxisnet

2) Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σπάρτης Ευαγγελιστρίας 93

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2731361240,241,242,

3) Στο τμήμα Κοινωνικής προστασίας, παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού Ευαγγελιστρίας 85-87 (2ος όροφος) ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2731022226 εσ.121,122,123,124

 

Από το Δήμο Σπάρτης

 

 

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

 

Ο Δήμος Σπάρτης δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην προώθηση του τουριστικού του προϊόντος  ώστε να εξελιχθεί  σε σημαντικό πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου, συμμετείχε για τέταρτη φορά στην έκθεση ΙΤΒ του Βερολίνου (6-10/3/2019), η οποία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παγκόσμιες τουριστικές εκθέσεις. Η ITB προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης και σύναψης επαγγελματικών συμφωνιών και προσελκύει τους μεγαλύτερους παράγοντες του τουριστικού κλάδου. Η ΙΤΒ 2019   προσέλκυσε 10.000 εκθέτες από 180 χώρες, ενώ οι επισκέπτες ξεπέρασαν τις 113.000.

 Από στατιστικά δεδομένα του ΕΟΤ Γερμανίας, προκύπτει ότι τα ποσοστά από τις κρατήσεις του πρώτου τριμήνου του έτους για την Ελλάδα είναι ικανοποιητικά, καθώς αποτυπώνουν τη διατήρηση την ανοδικής πορείας των τελευταίων ετών. Η χώρα μας βρίσκεται στην τρίτη θέση των προτιμήσεων των υποψηφίων ταξιδιωτών, πίσω από την Ισπανία και την Ιταλία.

Tο Δήμο Σπάρτης στην έκθεση ΙΤΒ, εκπροσώπησε ο κ. Θωμάς Δούρος, μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου, ο οποίος είχε συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες, δημοσιογράφους και bloggers και παρείχε στους επισκέπτες όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το τουριστικό προϊόν του Δήμου. Οι επισκέπτες της έκθεσης έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία αλλά και τις δυνατότητες πεζοπορικού-φυσιολατρικού τουρισμού της περιοχής μας Στην έκθεση διανεμήθηκε έντυπο προωθητικό υλικό του Δήμου στη Γερμανική γλώσσα, καθώς και αναμνηστικά και usb με ψηφιακό υλικό. Ο Δήμος Σπάρτης φιλοξενήθηκε στο stand της Περιφέρειας Πελοποννήσου το οποίο  επισκέφθηκαν η υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κος Πέτρος Τατούλης.

 

 

 

Εκ του Δήμου Σπάρτης

 

 

 

 

 

 

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

 

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει  με Συνοπτικό Διαγωνισμό την  επιλογή αναδόχου, για τη διενέργεια της υπηρεσίας  με τίτλο  « Αμοιβές Κτηνιάτρων », (συνολικού ποσού 31.999,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) ,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση  της  σύμβασης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), της αριθ. 1/2019 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαγχθεί την 27/03/2019  , ημέρα Τετάρτη στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) -Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Ώρα λήξης  της υποβολής  προσφορών  ορίζεται η 11:00 π.μ.

 

Περίληψη  Διακήρυξης

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

ΤΕΥΔ

 

 

Σελίδα 1 από 137