δημος
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018 11:35

Μουσική βραδιά

Written by

Το Ν.Π. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης  στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής  σας προσκαλεί στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης

 

την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 9:00 μ.μ.

 

να περάσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική με έντεχνο τραγούδι απ΄ το μουσικό σχήμα «Εν Τέχνη»

 

Σας περιμένουμε όλους

Με εκτίμηση

 

το Δ.Σ. του Ν.Π. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης

 

{σε περίπτωση βροχής η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα ‘‘Ευάγγελος Φιλιππόπουλος’’ του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σπάρτης (ισόγειο Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης)}

Additional Info

 • date Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018 11:30

Δελτίο Τύπου (Μουσική βραδιά)

Written by

Το Ν.Π. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης  στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής  σας προσκαλεί στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης

 

την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 9:00 μ.μ.

 

να περάσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική με έντεχνο τραγούδι απ΄ το μουσικό σχήμα «Εν Τέχνη»

 

Σας περιμένουμε όλους

Με εκτίμηση

 

το Δ.Σ. του Ν.Π. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης

 

{σε περίπτωση βροχής η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα ‘‘Ευάγγελος Φιλιππόπουλος’’ του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σπάρτης (ισόγειο Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης)}

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018 11:02

Θεράπνεια 2018

Written by

Additional Info

 • date Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

Ο Δήμος Σπάρτης ανακοινώνει ότι συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και για την περίοδο 2018-2019.

Στη δράση αυτή εντάσσονται οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί (Σπάρτης και Ξηροκαμπίου) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  Δήμου Σπάρτης(1ο και 2ο ΚΔΑΠ).

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται για τη δωρεάν φιλοξενία  των παιδιών τους στις ανωτέρω δομές μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2018-2019 μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής έως 3 Ιουλίου 2018.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γυναίκες, που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με Αναπηρία, καθώς και άτομα (γυναίκες άνδρες), που τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών.

 

Οι ωφελούμενες/οι της δράσης θα πρέπει:

 • Να επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στους παιδικούς σταθμούς ή στα ΚΔΑΠ
 • Να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές/τοί ή να είναι αυτοαπασχολούμενες/οι ή
 • Να είναι άνεργες/οι, οι οποίες/οι διαθέτουν α)Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ και β)αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
 • Να έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δε θα υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από πέντε παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€.

 

Διαδικασία εισόδου για την υποβολή αίτησης:

Για την πρόσβαση στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ ΑΕ απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXISNET της Α.Α.Δ.Ε.

Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να  γνωρίζουν, τους κωδικούς του TAXISNET καθώς επίσης και το Α.Φ.Μ και Α.Μ.Κ.Α των ίδιων και των συζύγων τους όπως επίσης και τα Α.Μ.Κ.Α των παιδιών .

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

 • Εκτύπωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης. Οι αιτούντες οφείλουν να υπογράψουν την εκτυπωμένη αίτηση (πρωτότυπη υπογραφή).
 • Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2017)
 • Δικαιολογητικά απασχόλησης:
 1. Για Μισθωτούς (πλήρης αορίστου χρόνου, πλήρης ορισμένου χρόνου, μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου) απαιτείται βεβαίωση εργοδότη με το είδος της απασχόλησης και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4.

Ενώ για μισθωτούς περιστασιακής απασχόλησης απαιτείται βεβαίωση εργοδότη με το είδος της απασχόλησης και αντίγραφο του εργοσήμου μαζί με την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας εντός των τελευταίων 12 μηνών ή σε περίπτωση αυτασφάλισης βεβαίωση 50 ενσήμων εντός των τελευταίων 12 μηνών.

 1. Για αυτοαπασχολούμενους εκτός πρωτογενούς τομέα απαιτείται για ατομική επιχείρηση αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άμεσα ασφαλισμένοι και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος. Ενώ για τη συμμετοχή σε Ο. Ε ή ΙΚΕ ή ΕΠΕ ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ απαιτείται καταστατικό και τυχόν μεταβολές, πιστοποιητικό περί μη λύσης, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος και βεβαίωση ασφαλιστικού ότι είναι άμεσα ασφαλισμένοι.
 2. Για αυτοαπασχολούμενους εντός πρωτογενούς τομέα (ΟΓΑ) απαιτείται βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ ότι είναι άμεσα ασφαλισμένοι ακόμη και αν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
 3. Για ανέργους απαιτείται δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή κατάσταση ανανεώσεων κάρτας ανεργίας.

 

Τα δικαιολογητικά με την ηλεκτρονικά συμπληρωμένη και εκτυπωμένη «Αίτηση συμμετοχής-Υπεύθυνη Δήλωση» θα πρέπει να κατατεθούν μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) με την ένδειξη:

Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.

« ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Έτους 2018-19

Μυλλέρου 73-77,

Τ.Κ. 10436 Αθήνα

 

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου των αιτήσεων θα αναρτηθούν οι Προσωρινοί πίνακες στις 22/7/2018 στη σελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

 

Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από τις 23/7/2018 έως 25/7/2018 και ώρα 14:00.

 

Τα οριστικά αποτελέσματα  των αιτήσεων θα ανακοινωθούν στις 29/7/2018 στη σελίδα της ΕΕΤΑΑ.

 

Οι ωφελούμενες/οι πρέπει  να απευθυνθούν στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και στα ΚΔΑΠ Δήμου Σπάρτης για την εγγραφή των παιδιών μέχρι τις 3/9/2018 .

 

Περαιτέρω πληροφορίες :

 • στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.: www.eetaa.gr και στα τηλέφωνα: 2131320600, 2105214600 και
 • στο Δήμο Σπάρτης στο τηλέφωνο: 27310 27216, κα Μπλάνα Χριστιάννα

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Additional Info

 • date Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία  με τίτλο  «  Προστασία περιαστικών  δασών στις Δημοτικές Ενότητες Οινούντος, Καρυών και Θεραπνών »,  συνολικού ποσού  14.300,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ.  45/2018 Μελέτη  του Τμήματος Μελετών και Κατασκευής Έργων,  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος, η οποία θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α 542/07-06-2018  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  1.

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι την  25/06/2018   ημέρα Δευτέρα   και ώρα 14:00  στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  ( Μαγούλα)

 

Πρόσκληση

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία  με τίτλο  « Προστασία περιαστικών  δασών στις Δημοτικές Ενότητες Φάριδος, Μυστρά, Σπαρτιατών και Πελλάνας έτους »,  συνολικού ποσού  14.300,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ.  46/2018 Μελέτη  του Τμήματος Μελετών και Κατασκευής Έργων,  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος, η οποία θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α 543/07-06-2018  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  1.

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι την  25/06/2018   ημέρα Δευτέρα   και ώρα 14:00  στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  ( Μαγούλα)

 

Πρόσκληση

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 19η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 19η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 21:15.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 19η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 19η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:45.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Σελίδα 1 από 113