ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Διαβάστε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
Διαβάστε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (περ.δ αρθρ.3 και αρθρ.29 του Ν.3669/2008) επί…
Διαβάστε την πρόσκληση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης για τη συλλογή προσφορών
Διαβάστε την πρόσκληση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης για τη συλλογή προσφορών
Διαβάστε την πρόσκληση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης για τη συλλογή προσφορών
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας λαμπτήρων για την ΔΕ Μυστρά, προϋπολογισμού 12.500,00€ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Προσφοράς…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας λαμπτήρων  για την  ΔΕ Οινούντος ,  προϋπολογισμού 12.500,00€, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο…
Διαβάστε την πρόσκληση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης για τη συλλογή προσφορών
Διαβάστε την πρόσκληση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης για τη συλλογή προσφορών
Διαβάστε την πρόσκληση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης για τη συλλογή προσφορών
Διαβάστε την πρόσκληση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης για τη συλλογή προσφορών
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΛΚΕΩΝ-ΚΟΝΤΑΡΙΩΝ» προϋπολογισμού 5.000,00€, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τεχνικές προδιαγραφές…
Ο Δήμος Σπάρτης  προτίθεται να προβεί σε σύναψη δανείου με αναγνωρισμένη τράπεζα προκειμένου για την υλοποίηση έργου. Διαβάστε την ανακοίνωση
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία του Ξενώνα Βρεσθένων εμβαδού 155,51 τ.μ. Διαβάστε την Περίληψη της διακήρυξης εδώ.  
Πρόσκληση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης για την προμήθεια αναμνηστικών που θα δίνονται κατά των τερματισμό των αθλητών του Σπάρταθλον 2016.   Φωτογραφίες του αναμνηστικού
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός οδών -τουαλετών και λοιπών  χώρων  της εμποροπανήγυρης», προϋπολογισμού 8.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόσκληση Μελέτη
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας : «Aπολύμανση των χώρων με το πέρας  της εμποροπανήγυρης», προϋπολογισμού δαπάνης 2.500,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόκληση Μελέτη…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας : «Ασφαλιστική κάλυψη της εμποροπανήγυρης», προϋπολογισμού δαπάνης 1.140,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόκληση Μελέτη Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας «Φύλαξη της εμποροπανήγυρης», προϋπολογισμού δαπάνης 7.800,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόκληση Μελέτη Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτού για την εκτέλεση της εργασίας : Εργασία συντήρησης και επισκευής αγωνιστικών χώρων…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της 017/2016 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ…