ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Πρόσκληση για την προμήθεια θραυστού υλικού (3Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Σπάρτης   Πρόσκληση για την προμήθεια θραυστού υλικού (3Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Μυστρά
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση του ισογείου ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καρυών  εμβαδού  60,70 τ.μ. Περίληψη διακήρυξης  
Περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη
Σας γνωρίζουμε ότι την 7/4/2016 το ΚΑΠΗ Σπάρτης θα μεταβεί στην Αιδηψό Ευβοίας για ιαματικά λουτρά με τρία (3) λεωφορεία. Επιστροφή την 14/6/2016.Παρακαλούμε όπως κατατεθούν προσφορές μέχρι την Παρασκευή  27/5/2016…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Διαχείριση Πρασίνου και λοιπών εγκαταστάσεων Άλσους Αθαν. Παν. Γουδέ», προϋπολογισμού 23.806,45 ευρώ με το ΦΠΑ, με τη διαδικασία…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Υλοτόμηση – Κλάδεμα Δέντρων», προϋπολογισμού 22.805,74 ευρώ με το ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόσκληση εκδήλωσης…
Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την αγορά εκτάσεως/σεων για την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε :   Περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη
ΘΕΜΑ:  Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια  σφραγίδων. Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του  για την προμήθεια σφραγίδων καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά…
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας για τη μίσθωση ακινήτου
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΩΝ ΚΛΠ ΔΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2016» προϋπολογισμού 15.000,00€, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του  για την προμήθεια σφραγίδων καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 12η  Απριλίου  2016 …
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων ΔΕ Θεραπνών, ΔΕ Καρυών, ΔΕ Μυστρά,ΔΕ Οινούντος,ΔΕ Πελλάνας, ΔΕ Σπαρτιατών και ΔΕ…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά (άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 41.457,36 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την «προμήθεια μελανιών, τόνερ και συναφών αναλωσίμων για το Δήμο Σπάρτης». Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «Κατασκευή Δέσεων», προϋπολογισμού 6.900,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μελέτη Έντυπο Προσφοράς Έντυπο υποβολής προσφοράς
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός υδραυλάκων», προϋπολογισμού 16.800,00€, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μελέτη Έντυπο Προσφοράς Έντυπο υποβολής προσφοράς
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει τη διεξαγωγή φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως χώρος αποθήκης στην τ.κ. Γκοριτσάς . Ο χώρος θα πρέπει : 1)Να βρίσκεται στην…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσει ότι εκτίθεται σε  φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Σπάρτης ακινήτου για να στεγαστεί  το  7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης. Διαβάστε εδώ την περίληψη…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση του κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Αρχιδάμου και Λυκούργου. Διαβάστε εδώ την επαναληπτική περίληψη της διακήρυξης Διαβάστε εδώ την επαναληπτική…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση του κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Κ.Παλαιολόγου και των 118. Διαβάστε εδώ την επαναληπτική περίληψη της διακήρυξης Διαβάστε εδώ την…
Ο Αντιδήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  με   απευθείας ανάθεση εκμίσθωση του 12 καταστήματος Δημοτικής αγοράς Σπάρτης εμβαδού 41,20 μ2. Διαβάστε εδώ την πρόσκληση.
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας με  τίτλο «Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου», προϋπολογισμού 10.000.00 ευρώ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει  πρόχειρο  διαγωνισμό  με  κριτήριο  κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την «προμήθεια ζωοτροφών». Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 19.995,29 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Περίληψη Διακήρυξης…