ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση μετά από απλή συλλογή προσφορών στην έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για τα ακίνητα που στεγάζονται εγκαταστάσεις ΟΤΕ και βρίσκονται στις…
Σας γνωρίζουμε ότι από 21 έως και 30 Ιουλίου, τα μέλη του ΚΑΠΗ Σπάρτης θα μεταβούν με καθημερινά δρομολόγια στο Μαυροβούνι Γυθείου για θαλάσσια μπάνια με τρία (3) λεωφορεία.  …
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιµή, για το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας για…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια Θραυστού υλικού (3Α) και Αμμοχάλικου Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ 2016» προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόσκληση
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να αναθέσει απευθείας την εργασία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ –ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, προϋπολογισμού 22.500,00 € , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ανακοίνωση Έντυπο προσφοράς Τεχνική έκθεση
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της 035/2016 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση    του «3» καταστήματος Δημοτικής αγοράς Σπάρτης  εμβαδού  31,60 τ.μ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του…
O Δήμος Σπάρτης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια Αποδυτηρίων Δημοτικού Σταδίου Σπάρτης, για την απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας, προϋπολογισμού 195.000,00€ και…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Καταπολέμηση εντομολογικών εχθρών των Φοινικοειδών», προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ (24%), διάρκειας 10 μηνών από την υπογραφή…
Σας γνωρίζουμε ότι από τις  11 έως τις 16 Ιουλίου  2016  θα διεξαχθούν οι Διεθνείς Παιδικοί Αγώνες στη New Taipei της Taiwan. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια άτυπη οικονομική…
Πρόσκληση για την προμήθεια θραυστού υλικού (3Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Σπάρτης   Πρόσκληση για την προμήθεια θραυστού υλικού (3Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Μυστρά
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση του ισογείου ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καρυών  εμβαδού  60,70 τ.μ. Περίληψη διακήρυξης  
Περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη
Σας γνωρίζουμε ότι την 7/4/2016 το ΚΑΠΗ Σπάρτης θα μεταβεί στην Αιδηψό Ευβοίας για ιαματικά λουτρά με τρία (3) λεωφορεία. Επιστροφή την 14/6/2016.Παρακαλούμε όπως κατατεθούν προσφορές μέχρι την Παρασκευή  27/5/2016…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Διαχείριση Πρασίνου και λοιπών εγκαταστάσεων Άλσους Αθαν. Παν. Γουδέ», προϋπολογισμού 23.806,45 ευρώ με το ΦΠΑ, με τη διαδικασία…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Υλοτόμηση – Κλάδεμα Δέντρων», προϋπολογισμού 22.805,74 ευρώ με το ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόσκληση εκδήλωσης…
Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την αγορά εκτάσεως/σεων για την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε :   Περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη
ΘΕΜΑ:  Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια  σφραγίδων. Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του  για την προμήθεια σφραγίδων καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά…
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας για τη μίσθωση ακινήτου
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΩΝ ΚΛΠ ΔΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2016» προϋπολογισμού 15.000,00€, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του  για την προμήθεια σφραγίδων καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 12η  Απριλίου  2016 …
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων ΔΕ Θεραπνών, ΔΕ Καρυών, ΔΕ Μυστρά,ΔΕ Οινούντος,ΔΕ Πελλάνας, ΔΕ Σπαρτιατών και ΔΕ…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά (άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 41.457,36 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α…