ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση    του 12 καταστήματος Δημοτικής αγοράς Σπάρτης  εμβαδού  41,20 τ.μ. Περίληψη διακήρυξης    
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση    του 2 καταστήματος Δημοτικής αγοράς Σπάρτης  εμβαδού  44 τ.μ. Περίληψη διακήρυξης    
Το  Κληροδότημα Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών διακηρύσσει ότι στις 24 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) θα διεξαχθεί δημόσιος…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «Επέκταση Ιατρείου τ.κ Αγ. Ιωάννη», προϋπολογισμού 4400,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες δημοσίων έργων καλούνται…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε φυτοπαθολογικό υλικό, λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους για την υπηρεσία  πρασίνου του δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της αρίθμ.95/2015 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ…
Άτυπη συλλογή οικονομικών προσφορών για : Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης προκειμένου να προχωρήσει στην ‘’αντικατάσταση κουφωμάτων στο Νηπιαγωγείο Ανωγείων’’ καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά…
Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση μετά από απλή συλλογή προσφορών για τον ορισμό ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2015 για…
Το  Κληροδότημα Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Τοπικής Κοινότητας Τρύπης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και κοιμητηρίου Τ.Κ. Τρύπης», προϋπολογισμού 21.500,00 ευρώ με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  με   απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης ακινήτου ξενώνα Βαρβίτσας εμβαδού 155,51 τ.μ. . Διαβάστε εδώ την πρόσκληση.
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  με   απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης ξενώνα  Βρεσθένων εμβαδού 155,51 τ.μ. . Διαβάστε εδώ την πρόσκληση.
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας «καθαρισμός ποταμών και χειμάρρων ΔΕ Σπαρτιατών », προϋπολογισμού 24600,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Διαβάστε εδώ την πρόσκληση
Παρασκευή, 16 Οκτώβριος 2015 10:58

Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας

Ο Δήμος Σπάρτης  προτίθεται να αναθέσει απευθείας  την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας  και ασφαλούς λειτουργίας μηχανημάτων του Δήμου  , προϋπολογισμού 1.100,00 € . Ανακοίνωση Τεχνική Έκθεση Προϋπολογισμός  
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει της ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την προμήθεια μελανιών, τόνερ και συναφών αναλωσίμων ειδών, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.274,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%,…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση  του ισογείου καταστήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κεφαλά  εμβαδού  97,44 τ.μ. Περίληψη διακήρυξης
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση  του 4 καταστήματος Δημοτικής αγοράς Σπάρτης  εμβαδού  44 τ.μ. Περίληψη διακήρυξης
Τετάρτη, 07 Οκτώβριος 2015 09:21

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι ο πρόχειρος διαγωνισμός της προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ", της 8ης Οκτωβρίου 2015, ακυρώνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην σχετική  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. με ΑΔΑ: 7ΚΡΞΩ1Ν-ΜΡΚ.  
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την σχετική ανακοίνωση.  
Τρίτη, 29 Σεπτέμβριος 2015 12:01

Προμήθεια εξοπλισμού

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης  την συμφερότερη προσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», υποέργο 5 της πράξης «Δράσεις Πολιτισμικής Εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια Θραυστού υλικού (3Α) και Αμμοχάλικου Δ.Ε. ΘΕΡΑΠΝΩΝ» προϋπολογισμού 6.250,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόσκληση εκδήλωσης…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει  επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά,  για την προμήθεια «Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  με  απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Καλυβίων Σοχάς εμβαδού 195,55 τ.μ. . Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσει ότι εκτίθεται σε  φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία, η αγορά από το Δήμο Σπάρτης, ενός ή περισσοτέρων οικοπέδων, εντός οικισμού Καρυών, για την δημιουργία χώρου στάθμευσης…