ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε υλικά εξοπλισμού πυροπροστασίας , καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε φωτοτυπικά μηχανήματα, προϋπολογισμού δαπάνης 15.000.00 ευρώ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, έως τις…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε υλικά για τη βελτίωση των βοσκοτόπων Μυστρά ,καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στον…
Εκμίσθωση κυλικείου 2ου Λυκείου - 2ου Γυμνασίου Σπάρτης   Εκμίσθωση κυλικείου 3ου Λυκείου - 4ου Γυμνασίου Σπάρτης  
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε χάρτινες τσάντες , για τις ανάγκες του <<ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ>> καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια διαφόρων σημαιών, για τον σημαιοστολισμό του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.437,87 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους…
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής του δημοτικού βοσκότοπου, της Τ.Κ. Βασαρά, θέση Ρόζιανη, 1500 στρέμ., του Δήμου Σπάρτης. Η δημοπρασία θα…
Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ  ΣΠΑΡΤΗΣ προτίθεται να προβεί στην προμήθεια  ενός  (1)  ηλιακού  θερμοσίφωνα  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  ηλιακού  θερμοσίφωνα  θα  είναι  τα  κάτωθι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. ΔΕ Πελλάνας», προϋπολογισμού 5.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόσκληση Τεχνικές προδιαγραφές…
Το Ν.Π Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης , καλεί τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν άτυπη οικονομική προσφορά σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές. Πρόσκληση Τεχνικές προδιαγραφές    
Ο Δήμαρχος Σπάρτης  διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΚ ΑΦΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΑ», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 81.300,81 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια  τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό Ξηροκαμπίου της Δ.Ε. Φάριδος, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους…
Το  Ν.Π.  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης  &  Παιδείας  Δήμου  Σπάρτης  προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας  «Συντήρηση  και  επισκευή  κτιρίου  του  Παιδικού  Σταθμού  Ξηροκαμπίου», προϋπολογισμού 5.630,00 ευρώ, με τη διαδικασία…
Παρασκευή, 04 Σεπτέμβριος 2015 11:07

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης-Γεύμα

Σας γνωρίζουμε ότι στις  25 και 26  Σεπτεμβρίου  2015 θα διεξαχθεί το 33ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά για  γεύμα εξακοσίων πενήντα (650) ατόμων…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΠΑΡΟΡΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 6.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προϋπολογισμός Τεχνική…
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, (αρθρ.3, παρ.6, ΕΚΠΟΤΑ) για την «Χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχ/σης αστικών στερεών αποβλήτων – κατασκευή ΜΜΔ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)»,…
Σας γνωρίζουμε ότι στις  25 και 26  Σεπτεμβρίου  2015 θα διεξαχθεί το 33ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά για  πεντακόσιες  (500) καρέκλες , τις…
Σας γνωρίζουμε ότι στις  25 και 26  Σεπτεμβρίου  2015 θα διεξαχθεί το 33ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια πρόταση από εσάς για τα αναμνηστικά (έργα τέχνης σχετικά με…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια Θραυστού υλικού (3Α) και Αμμοχάλικου Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ» προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Εξοπλισμός εργαστηρίων φυσικού αερίου ΕΕΚ Σπάρτης» , προϋπολογισμού 11.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας…
Σας γνωρίζουμε ότι στις  25 και 26  Σεπτεμβρίου  2015 θα διεξαχθεί το 33ο Σπάρταθλον . Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη ιχνηλάσιμη (προμηθευτές υλικών) οικονομική προσφορά για  τετρακόσια…
Τετάρτη, 19 Αύγουστος 2015 11:26

Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Κλαδά

Ο Δήμος Σπάρτης διακηρύττει ότι την 15η  του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου…
Σας γνωρίζουμε ότι στις  25 και 26  Σεπτεμβρίου  2015 θα διεξαχθεί το 33ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά για  τη φωτογράφιση των τερματισάντων αθλητών…