ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή δημόσια  δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου ξενώνα Βαρβίτσας εμβαδού 155,51 τ.μ.. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται στη…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε  φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Σπάρτης ακινήτου για να στεγαστεί  το 6Ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης (ολοήμερο και κλασικό τμήμα).…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε εξοπλισμό δεξαμενών νερού για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας , προϋπολογισμού δαπάνης 4.495,65 ευρώ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε εξοπλισμό επικοινωνιών για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας , προϋπολογισμού δαπάνης 2.496,90 ευρώ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης τροχαίας κίνησης-πληροφοριακές κλπ».  προϋπολογισμού 7.500,00 €, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εκδηλώσουν…
Το  Ν.Π.  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης  &  Παιδείας  Δήμου  Σπάρτης  θα προβεί  στην  συλλογή  άτυπων  οικονομικών  προσφορών  για    την  μίσθωση  ενός  λεωφορείου  για  τα  μέλη  του  ΚΑΠΗ  για  την  πραγματοποίηση…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της αρίθμ.43/2015 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ…
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Σχετ. αποφάσεις :   171/2015 ΑΟΕ: αφορά αναβολή δημοπρασίας Τρίτης 7 Ιουλίου 2015 192/2015 ΑΟΕ: αφορά καθορισμό νέας ημέρας διεξαγωγής…
Ο Δήμαρχος διακηρύσσει ότι στις  22  του μήνα Ιουλίου 2015 ημέρα Tετάρτη και  ώρα 11,00 π. μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), θα διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή δημόσια  δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στο κέντρο πνευματικής & κοινωνικής πρόνοιας ΤΚ Σελλασίας και στον 1ο όροφο το οποίο αποτελείται από…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή δημόσια  δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλυβίων Σοχάς εμβαδού 195,55 τ.μ.. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του 7 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς εμβαδού 44 τ.μ.. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που…
Ο  Αθλητικός  Οργανισμός του Δήμου Σπάρτης προτίθεται  να  προμηθευτεί  μια  τέντα  διαστάσεων  4,80 χ 4,70  για  την  εξέδρα  του  Δημοτικού  Κολυμβητηρίου  Σπάρτης  παρακαλούμε  για  την  κατάθεση  οικονομικών  προσφορών  μέχρι  την…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια-τοποθέτηση τεντόπανου για την αποκατάσταση τέντας πλατείας Τ.Κ Πλατάνας» προϋπολογισμού 1.200,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά,  για την προμήθεια «Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της Προμήθειας  « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΤΚ ΚΑΡΥΩΝ», προϋπολογισμού « 5.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΚ ΜΥΣΤΡΑ», προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ 2015», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 88.859,98 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια λαμπτήρων», προϋπολογισμού 10.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη …
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια συναγερμών Δημοτικών κτιρίων» προϋπολογισμού: 4.920,00 €, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον…
  Ο  Αθλητικός  Οργανισμός του Δήμου Σπάρτης  θα προχωρήσει σε άτυπη  συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου με καταληκτική ημερομηνία 17/06/2015 και  ώρα  12:30μ.μ. για την πραγματοποίηση του…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του Έργου  « ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΑΓΡΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ » προϋπολογισμού « 6.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της αρίθμ.35/2015 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ…