ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  με  απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Καλυβίων Σοχάς εμβαδού 195,55 τ.μ. . Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσει ότι εκτίθεται σε  φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία, η αγορά από το Δήμο Σπάρτης, ενός ή περισσοτέρων οικοπέδων, εντός οικισμού Καρυών, για την δημιουργία χώρου στάθμευσης…
Ο Δήμος Σπάρτης κατόπιν της αρ. 455/09-09-2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά με τη δημιουργία δηλωτικού σήματος (λογοτύπου) του Δήμου Σπάρτης.  …
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια ρουχισμού (στολών) για τη δημοτική αστυνομία, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 4.560,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, καλεί τους ενδιαφερόμενους…
Σας γνωρίζουμε ότι στις  01  Οκτωβρίου  2015  το  Ν.Π.  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης  και  Παιδείας  Δήμου  Σπάρτης  θα  διοργανώσει  εκδήλωση  για  το  ΚΑΠΗ  του  διευρυμένου  Δήμου  Σπάρτης  λόγο  της Παγκόσμια Ημέρα…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες  του σχετικά με την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε υλικά εξοπλισμού πυροπροστασίας , καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε φωτοτυπικά μηχανήματα, προϋπολογισμού δαπάνης 15.000.00 ευρώ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, έως τις…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε υλικά για τη βελτίωση των βοσκοτόπων Μυστρά ,καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στον…
Εκμίσθωση κυλικείου 2ου Λυκείου - 2ου Γυμνασίου Σπάρτης   Εκμίσθωση κυλικείου 3ου Λυκείου - 4ου Γυμνασίου Σπάρτης  
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε χάρτινες τσάντες , για τις ανάγκες του <<ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ>> καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια διαφόρων σημαιών, για τον σημαιοστολισμό του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.437,87 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους…
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής του δημοτικού βοσκότοπου, της Τ.Κ. Βασαρά, θέση Ρόζιανη, 1500 στρέμ., του Δήμου Σπάρτης. Η δημοπρασία θα…
Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ  ΣΠΑΡΤΗΣ προτίθεται να προβεί στην προμήθεια  ενός  (1)  ηλιακού  θερμοσίφωνα  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  ηλιακού  θερμοσίφωνα  θα  είναι  τα  κάτωθι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. ΔΕ Πελλάνας», προϋπολογισμού 5.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόσκληση Τεχνικές προδιαγραφές…
Το Ν.Π Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης , καλεί τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν άτυπη οικονομική προσφορά σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές. Πρόσκληση Τεχνικές προδιαγραφές    
Ο Δήμαρχος Σπάρτης  διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΚ ΑΦΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΑ», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 81.300,81 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια  τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό Ξηροκαμπίου της Δ.Ε. Φάριδος, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους…
Το  Ν.Π.  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης  &  Παιδείας  Δήμου  Σπάρτης  προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας  «Συντήρηση  και  επισκευή  κτιρίου  του  Παιδικού  Σταθμού  Ξηροκαμπίου», προϋπολογισμού 5.630,00 ευρώ, με τη διαδικασία…
Παρασκευή, 04 Σεπτέμβριος 2015 11:07

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης-Γεύμα

Σας γνωρίζουμε ότι στις  25 και 26  Σεπτεμβρίου  2015 θα διεξαχθεί το 33ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά για  γεύμα εξακοσίων πενήντα (650) ατόμων…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΠΑΡΟΡΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 6.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προϋπολογισμός Τεχνική…
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, (αρθρ.3, παρ.6, ΕΚΠΟΤΑ) για την «Χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχ/σης αστικών στερεών αποβλήτων – κατασκευή ΜΜΔ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)»,…
Σας γνωρίζουμε ότι στις  25 και 26  Σεπτεμβρίου  2015 θα διεξαχθεί το 33ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά για  πεντακόσιες  (500) καρέκλες , τις…