ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας «καθαρισμός ποταμών και χειμάρρων ΔΕ Σπαρτιατών », προϋπολογισμού 24600,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Διαβάστε εδώ την πρόσκληση
Παρασκευή, 16 Οκτώβριος 2015 10:58

Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας

Ο Δήμος Σπάρτης  προτίθεται να αναθέσει απευθείας  την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας  και ασφαλούς λειτουργίας μηχανημάτων του Δήμου  , προϋπολογισμού 1.100,00 € . Ανακοίνωση Τεχνική Έκθεση Προϋπολογισμός  
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει της ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την προμήθεια μελανιών, τόνερ και συναφών αναλωσίμων ειδών, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.274,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%,…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση  του ισογείου καταστήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κεφαλά  εμβαδού  97,44 τ.μ. Περίληψη διακήρυξης
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση  του 4 καταστήματος Δημοτικής αγοράς Σπάρτης  εμβαδού  44 τ.μ. Περίληψη διακήρυξης
Τετάρτη, 07 Οκτώβριος 2015 09:21

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι ο πρόχειρος διαγωνισμός της προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ", της 8ης Οκτωβρίου 2015, ακυρώνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην σχετική  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. με ΑΔΑ: 7ΚΡΞΩ1Ν-ΜΡΚ.  
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την σχετική ανακοίνωση.  
Τρίτη, 29 Σεπτέμβριος 2015 12:01

Προμήθεια εξοπλισμού

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης  την συμφερότερη προσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», υποέργο 5 της πράξης «Δράσεις Πολιτισμικής Εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια Θραυστού υλικού (3Α) και Αμμοχάλικου Δ.Ε. ΘΕΡΑΠΝΩΝ» προϋπολογισμού 6.250,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόσκληση εκδήλωσης…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει  επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά,  για την προμήθεια «Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  με  απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Καλυβίων Σοχάς εμβαδού 195,55 τ.μ. . Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσει ότι εκτίθεται σε  φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία, η αγορά από το Δήμο Σπάρτης, ενός ή περισσοτέρων οικοπέδων, εντός οικισμού Καρυών, για την δημιουργία χώρου στάθμευσης…
Ο Δήμος Σπάρτης κατόπιν της αρ. 455/09-09-2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά με τη δημιουργία δηλωτικού σήματος (λογοτύπου) του Δήμου Σπάρτης.  …
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια ρουχισμού (στολών) για τη δημοτική αστυνομία, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 4.560,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, καλεί τους ενδιαφερόμενους…
Σας γνωρίζουμε ότι στις  01  Οκτωβρίου  2015  το  Ν.Π.  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης  και  Παιδείας  Δήμου  Σπάρτης  θα  διοργανώσει  εκδήλωση  για  το  ΚΑΠΗ  του  διευρυμένου  Δήμου  Σπάρτης  λόγο  της Παγκόσμια Ημέρα…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες  του σχετικά με την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε υλικά εξοπλισμού πυροπροστασίας , καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε φωτοτυπικά μηχανήματα, προϋπολογισμού δαπάνης 15.000.00 ευρώ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, έως τις…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε υλικά για τη βελτίωση των βοσκοτόπων Μυστρά ,καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στον…
Εκμίσθωση κυλικείου 2ου Λυκείου - 2ου Γυμνασίου Σπάρτης   Εκμίσθωση κυλικείου 3ου Λυκείου - 4ου Γυμνασίου Σπάρτης  
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε χάρτινες τσάντες , για τις ανάγκες του <<ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ>> καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια διαφόρων σημαιών, για τον σημαιοστολισμό του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.437,87 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους…
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής του δημοτικού βοσκότοπου, της Τ.Κ. Βασαρά, θέση Ρόζιανη, 1500 στρέμ., του Δήμου Σπάρτης. Η δημοπρασία θα…