ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Σχετ. αποφάσεις :   171/2015 ΑΟΕ: αφορά αναβολή δημοπρασίας Τρίτης 7 Ιουλίου 2015 192/2015 ΑΟΕ: αφορά καθορισμό νέας ημέρας διεξαγωγής…
Ο Δήμαρχος διακηρύσσει ότι στις  22  του μήνα Ιουλίου 2015 ημέρα Tετάρτη και  ώρα 11,00 π. μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), θα διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή δημόσια  δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στο κέντρο πνευματικής & κοινωνικής πρόνοιας ΤΚ Σελλασίας και στον 1ο όροφο το οποίο αποτελείται από…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή δημόσια  δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλυβίων Σοχάς εμβαδού 195,55 τ.μ.. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του 7 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς εμβαδού 44 τ.μ.. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που…
Ο  Αθλητικός  Οργανισμός του Δήμου Σπάρτης προτίθεται  να  προμηθευτεί  μια  τέντα  διαστάσεων  4,80 χ 4,70  για  την  εξέδρα  του  Δημοτικού  Κολυμβητηρίου  Σπάρτης  παρακαλούμε  για  την  κατάθεση  οικονομικών  προσφορών  μέχρι  την…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια-τοποθέτηση τεντόπανου για την αποκατάσταση τέντας πλατείας Τ.Κ Πλατάνας» προϋπολογισμού 1.200,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά,  για την προμήθεια «Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της Προμήθειας  « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΤΚ ΚΑΡΥΩΝ», προϋπολογισμού « 5.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΚ ΜΥΣΤΡΑ», προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ 2015», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 88.859,98 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια λαμπτήρων», προϋπολογισμού 10.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη …
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια συναγερμών Δημοτικών κτιρίων» προϋπολογισμού: 4.920,00 €, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον…
  Ο  Αθλητικός  Οργανισμός του Δήμου Σπάρτης  θα προχωρήσει σε άτυπη  συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου με καταληκτική ημερομηνία 17/06/2015 και  ώρα  12:30μ.μ. για την πραγματοποίηση του…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του Έργου  « ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΑΓΡΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ » προϋπολογισμού « 6.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της αρίθμ.35/2015 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ…
Τετάρτη, 10 Ιούνιος 2015 11:44

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ», προϋπολογισμού 7.111,81 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες δημοσίων έργων καλούνται…
Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση μετά από απλή συλλογή προσφορών στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για τα παρακάτω ακίνητα: 1.Ξενώνας Βαρβίτσας που βρίσκεται στην τοπική…
Ο Δήμαρχος διακηρύσσει  ότι στις 8  του μήνα Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 11,00 π.μ. (11.00 π.μ. ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), θα διεξαχθεί επαναληπτικός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή δημόσια δημοπρασία για την εκμίσθωση του 7 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς εμβαδού 44 τ.μ.. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου…
Ο Δήμαρχος διακηρύσσει ότι στις 9  του μήνα Ioυνίου 2015  ημέρα  Tρίτη και ώρα  11,00 πμ. (  11,00 μ. ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) θα διεξαχθεί επαναληπτικός πρόχειρος  διαγωνισμός με σφραγισμένες…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή δημόσια  δημοπρασία για την εκμίσθωση του ακινήτου  του κυλικείου του Β΄ Νεκροταφείου Σπάρτης εμβαδού 162 τ.μ. που αποτελείται από κυρίως χώρο-κουζίνα & W.C. Η δημοπρασία…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 96.778,86 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν…