ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Τετάρτη, 19 Αύγουστος 2015 11:26

Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Κλαδά

Ο Δήμος Σπάρτης διακηρύττει ότι την 15η  του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου…
Σας γνωρίζουμε ότι στις  25 και 26  Σεπτεμβρίου  2015 θα διεξαχθεί το 33ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά για  τη φωτογράφιση των τερματισάντων αθλητών…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΚ ΜΑΓΟΥΛΑΣ», προϋπολογισμού 8.500,00 ευρώ, με τη διαδικασία της…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε εξοπλισμό επικοινωνιών για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας , προϋπολογισμού δαπάνης 2.484,60 ευρώ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2015, συνολικής…
Άτυπη συλλογή οικονομικών προσφορών για : «Διευθέτηση ομβρίων προαυλείου χώρου 4ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης» Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου «Διευθέτηση ομβρίων…
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης προκειμένου να προχωρήσει στην απολύμανση-απεντόμωση των κάτωθι Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει επαναληπτική φανερή δημόσια  δημοπρασία για την εκμίσθωση ξενώνα Τ.Κ. Βρεσθένων εμβαδού 155,51 τ.μ.. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει επαναληπτική φανερή δημόσια  δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου ξενώνα Βαρβίτσας εμβαδού 155,51 τ.μ.. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. ΔΕ Φάριδος», προϋπολογισμού 3.808,08 ευρώ(με Φ.Π.Α), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «Απολύμανση των χώρων με το πέρας της εμποροπανήγυρης» , προϋπολογισμού δαπάνης 2.500,00 ευρώ. Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «Ασφαλιστική κάλυψη της εμποροπανήγυρης» , προϋπολογισμού δαπάνης 1.140,00 ευρώ. Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο…
Τετάρτη, 19 Αύγουστος 2015 07:25

Φύλαξη της εμποροπανήγυρης

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «Φύλαξη  της εμποροπανήγυρης» , προϋπολογισμού δαπάνης 7.800,00 ευρώ. Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του σε φωτοαντιγραφικό χαρτί καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την  Τρίτη  18…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός οδών -τουαλετών και λοιπών  χώρων  της εμποροπανήγυρης», προϋπολογισμού 8.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παραπηγματων και ηλεκτροφωτισμο»,, προϋπολογισμού 10560,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες δημοσίων έργων καλούνται όπως…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ πρ.ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΚ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ», προϋπολογισμού 7.500,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προϋπολογισμός…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά,  για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια & εγκατάσταση Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού μηχ/σης», προϋπολογιζόμενης δαπάνης …
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια Θραυστού υλικού (3Α) και Αμμοχάλικου Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ» προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια Θραυστού υλικού (3Α) και Αμμοχάλικου Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ» προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Δευτέρα, 27 Ιούλιος 2015 11:47

Προμήθεια κάδων

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ», προϋπολογισμού  52.321,00  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  …
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «Βελτίωση –αποκατάσταση υδραυλάκων άρδευσης», προϋπολογισμού 3000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες δημοσίων έργων καλούνται όπως…
Ο Δήμος Σπάρτης διακηρύττει ότι την 29 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του…