ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Ο Δήμαρχος διακηρύσσει ότι στις 9  του μήνα Ioυνίου 2015  ημέρα  Tρίτη και ώρα  11,00 πμ. (  11,00 μ. ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) θα διεξαχθεί επαναληπτικός πρόχειρος  διαγωνισμός με σφραγισμένες…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή δημόσια  δημοπρασία για την εκμίσθωση του ακινήτου  του κυλικείου του Β΄ Νεκροταφείου Σπάρτης εμβαδού 162 τ.μ. που αποτελείται από κυρίως χώρο-κουζίνα & W.C. Η δημοπρασία…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 96.778,86 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 364.211,03 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να…
Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση μετά από απλή συλλογή προσφορών στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για τα παρακάτω ακίνητα: 1.Ξενώνας Βαρβίτσας που βρίσκεται στην τοπική…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της αρίθμ.3/2015 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ…
Σας γνωρίζουμε ότι στις  12  Ιουνίου  2015  το  Ν.Π.  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης  και  Παιδείας  Δήμου  Σπάρτης  θα  διοργανώσει  χοροεσπερίδα  για  το  ΚΑΠΗ  του  διευρυμένου  Δήμου  Σπάρτης . Θα θέλαμε λοιπόν…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας με  τίτλο «Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου», προϋπολογισμού 5.840,00 ευρώ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. ΔΕ Θεραπνών», προϋπολογισμού 5.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ ΦΑΡΙΔΟΣ», προϋπολογισμού « 7.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της Προμήθειας  « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ», προϋπολογισμού « 7.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ», προϋπολογισμού: 24.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ,ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΝΩΝ», προϋπολογισμού: 12.300,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΑΡΙΔΟΣ,ΜΥΣΤΡΑ,ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ», προϋπολογισμού: 12.300,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασίας «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 180.000,00€ με Φ.Π.Α. Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, (αρθρ.3, παρ.6, ΕΚΠΟΤΑ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΚ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας…
Ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτού για την εκτέλεση της εργασίας : Εργασία συντήρησης και επισκευής αγωνιστικών χώρων…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων Δ.Ε. Σπαρτιατών, προϋπολογισμού δαπάνης 7.608,60 ευρώ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια 32.000 φακέλων αλληλογραφίας (με τυπωμένα τα στοιχεία του Δήμου) καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει  ότι στις 12 του μήνα Μαϊου 2015 ημέρα Τρίτη και  ώρα 11:00 π.μ. (11:00 π.μ. ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), θα διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει ότι στις 13  του μήνα Μαϊου 2015 ημέρα Tετάρτη και ώρα  11:00 πμ. (11:00 π.μ. ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) θα διεξαχθεί πρόχειρος  διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων υπηρεσιών του Δήμου», προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του  για την προμήθεια σφραγίδων καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 8η Μαΐου 2015…