ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Π.Ε.) του Δήμου Σπάρτης προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης. Ο διαγωνισμός θα…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της υπηρεσίας του γραφείου κίνησης για την προμήθεια συνολικά 135 τριπλότυπων μπλοκ (85 μπλοκ με δελτία τεχνικής…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «κατασκευή δεσεων », προϋπολογισμού 6900,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός υδραυλακων», προϋπολογισμού 18500,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη …
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», για τις ανάγκες του…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να προβεί σε εργασίες «Αμοιβές κτηνιάτρων» που επιβάλλονται για την εφαρμογή του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων, καλεί τους ενδιαφερόμενους που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο,…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του σε αναλώσιμα είδη εκτύπωσης (μελάνια και τόνερ εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων) καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να προβεί σε εργασίες διαχείρισης Πρασίνου και λοιπών εγκαταστάσεων Άλσους Α.Π. ΓΟΥΔΕ για το τρέχον έτος, που επιβάλλονται για τη διατήρηση της αισθητικής αυτού του ξεχωριστού…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. ΔΕ Μυστρά», προϋπολογισμού 10.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να προβεί σε εργασίες υλοτόμησης – κλαδέματος δέντρων που επιβάλλονται από λόγους ασφαλείας ανθρώπων και υποδομών, σε όλη την έκταση του νέου Δήμου Σπάρτης, καλεί τους…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του  για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 23η Μαρτίου…
Το Ν.Π Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης  εκδήλωσης  με τη χορωδία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του συλλόγου φίλων της μουσικής – ¨Η Ταϋγέτη¨,  καλεί τους…
Ο Δήμος Σπάρτης στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου του Μέτρου 313Α του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α) του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και…
Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του για το έτος 2015, προϋπολογισμού 2.000,00 € και καλεί τους…
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δέκα (10) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Laptop) και δύο (2) σταθερών – επιτραπέζιων υπολογιστών – (Desktop) με τις…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας για την προμήθεια 400 βιβλιαρίων ανασφάλιστων πολιτών καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να προβεί σε εργασίες συλλογής νεραντζιών στους κεντρικούς δρόμους (πεζοδρόμια), κοινόχρηστους χώρους και πλατείες της πόλης της Σπάρτης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της αρίθμ.174/2014 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του 10 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς εμβαδού 44 τ.μ..Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται στη…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. ΔΕ Σπαρτιατών», προϋπολογισμού 10.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές…
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δέκα (10) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Laptop) και δύο (2) σταθερών – επιτραπέζιων υπολογιστών – (Desktop) με τις…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ζωοτροφών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.989,70 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%. Ο διαγωνισμός θα…
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηχητική κάλυψη αποκριάτικων εκδηλώσεων Δ. Σπάρτης Το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης προκειμένου να καλύψει την ηχητική κάλυψη των αποκριάτικων παρελάσεων την Κυριακή …