ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια 32.000 φακέλων αλληλογραφίας (με τυπωμένα τα στοιχεία του Δήμου) καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει  ότι στις 12 του μήνα Μαϊου 2015 ημέρα Τρίτη και  ώρα 11:00 π.μ. (11:00 π.μ. ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), θα διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει ότι στις 13  του μήνα Μαϊου 2015 ημέρα Tετάρτη και ώρα  11:00 πμ. (11:00 π.μ. ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) θα διεξαχθεί πρόχειρος  διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων υπηρεσιών του Δήμου», προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του  για την προμήθεια σφραγίδων καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 8η Μαΐου 2015…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της Προμήθειας  « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ», προϋπολογισμού « 7.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ», προϋπολογισμού « 7.000,00»  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση αντλιοστασίων και δικτύων άρδευσης», προϋπολογισμού 1.845,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση συντριβανιών», προϋπολογισμού: 3.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του  για την προμήθεια σκιάστρων καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 20η Απριλίου 2015 …
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Π.Ε.) του Δήμου Σπάρτης προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης. Ο διαγωνισμός θα…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της υπηρεσίας του γραφείου κίνησης για την προμήθεια συνολικά 135 τριπλότυπων μπλοκ (85 μπλοκ με δελτία τεχνικής…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «κατασκευή δεσεων », προϋπολογισμού 6900,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός υδραυλακων», προϋπολογισμού 18500,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη …
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», για τις ανάγκες του…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να προβεί σε εργασίες «Αμοιβές κτηνιάτρων» που επιβάλλονται για την εφαρμογή του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων, καλεί τους ενδιαφερόμενους που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο,…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του σε αναλώσιμα είδη εκτύπωσης (μελάνια και τόνερ εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων) καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να προβεί σε εργασίες διαχείρισης Πρασίνου και λοιπών εγκαταστάσεων Άλσους Α.Π. ΓΟΥΔΕ για το τρέχον έτος, που επιβάλλονται για τη διατήρηση της αισθητικής αυτού του ξεχωριστού…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. ΔΕ Μυστρά», προϋπολογισμού 10.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να προβεί σε εργασίες υλοτόμησης – κλαδέματος δέντρων που επιβάλλονται από λόγους ασφαλείας ανθρώπων και υποδομών, σε όλη την έκταση του νέου Δήμου Σπάρτης, καλεί τους…
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του  για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 23η Μαρτίου…
Το Ν.Π Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης  εκδήλωσης  με τη χορωδία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του συλλόγου φίλων της μουσικής – ¨Η Ταϋγέτη¨,  καλεί τους…
Ο Δήμος Σπάρτης στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου του Μέτρου 313Α του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α) του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και…