ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός οδών -τουαλετών και λοιπών  χώρων  της εμποροπανήγυρης», προϋπολογισμού 8.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόσκληση Μελέτη
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας : «Aπολύμανση των χώρων με το πέρας  της εμποροπανήγυρης», προϋπολογισμού δαπάνης 2.500,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόκληση Μελέτη…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας : «Ασφαλιστική κάλυψη της εμποροπανήγυρης», προϋπολογισμού δαπάνης 1.140,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόκληση Μελέτη Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας «Φύλαξη της εμποροπανήγυρης», προϋπολογισμού δαπάνης 7.800,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόκληση Μελέτη Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτού για την εκτέλεση της εργασίας : Εργασία συντήρησης και επισκευής αγωνιστικών χώρων…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της 017/2016 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παραπηγμάτων και ηλεκτροφωτισμό», προϋπολογισμού 10.560,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μελέτη
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια διαφόρων σημαιών, για τον σημαιοστολισμό του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.189,53 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει επαναληπτική πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση του «3» καταστήματος Δημοτικής αγοράς Σπάρτης  εμβαδού  31,60 τ.μ. Διαβάστε εδώ την Περίληψη
Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια ρουχισμού (στολής) για υπάλληλο Δημοτικής Αστυνομίας προϋπολογισμού δαπάνης 1.532,64 ευρώ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά…
Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση μετά από απλή συλλογή προσφορών στην έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για τα ακίνητα που στεγάζονται εγκαταστάσεις ΟΤΕ και βρίσκονται στις…
Σας γνωρίζουμε ότι από 21 έως και 30 Ιουλίου, τα μέλη του ΚΑΠΗ Σπάρτης θα μεταβούν με καθημερινά δρομολόγια στο Μαυροβούνι Γυθείου για θαλάσσια μπάνια με τρία (3) λεωφορεία.  …
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιµή, για το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας για…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια Θραυστού υλικού (3Α) και Αμμοχάλικου Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ 2016» προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Πρόσκληση
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να αναθέσει απευθείας την εργασία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ –ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, προϋπολογισμού 22.500,00 € , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ανακοίνωση Έντυπο προσφοράς Τεχνική έκθεση
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της 035/2016 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ…
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση    του «3» καταστήματος Δημοτικής αγοράς Σπάρτης  εμβαδού  31,60 τ.μ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του…
O Δήμος Σπάρτης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια Αποδυτηρίων Δημοτικού Σταδίου Σπάρτης, για την απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας, προϋπολογισμού 195.000,00€ και…
Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Καταπολέμηση εντομολογικών εχθρών των Φοινικοειδών», προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ (24%), διάρκειας 10 μηνών από την υπογραφή…
Σας γνωρίζουμε ότι από τις  11 έως τις 16 Ιουλίου  2016  θα διεξαχθούν οι Διεθνείς Παιδικοί Αγώνες στη New Taipei της Taiwan. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια άτυπη οικονομική…
Πρόσκληση για την προμήθεια θραυστού υλικού (3Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Σπάρτης   Πρόσκληση για την προμήθεια θραυστού υλικού (3Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Μυστρά
Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει με πλειοδοτική φανερή δημόσια δημοπρασία την εκμίσθωση του ισογείου ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καρυών  εμβαδού  60,70 τ.μ. Περίληψη διακήρυξης