δημος

Αποφάσεις

Απόφαση 296/17-12-2019

Περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων για το μήνα Νοέμβριο έτους 2019

Πατείστε εδώ για να δείτε την απόφαση στη Διαύγεια.