δημος

Αποφάσεις

Απόφαση 299/17-12-2019

 

Περί έγκρισης Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο : «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΡΙΟΥ

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση στη Διαύγεια.