Eνημέρωση

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων των υπηρεσιών του Δήμου

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την « Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων των υπηρεσιών του Δήμου »,  συνολικού ποσού  15.899,61 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ. 1/2018  μελέτη του Τμήματος Προμηθειών και Εργασιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α 160/15-02-2018  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  1.

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι την  09/03/2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:30.

Αναλυτικότερα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση Δημάρχου

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς