δημος

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17650/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου Σπάρτης (ΑΔΑ: ΩΜΟΖΩ1Ν-ΟΨΚ) ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σπάρτης

 

Βακαλόπουλος Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Θεμάτων και Ανάπτυξης


Δεδεδήμου Γεωργία - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων

Ζαχαράκη - Αναστασοπούλου Γεωργία - Αντιδήμαρχος  Τουριστικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής

Κανακάκος Χρήστος - Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

Καπονικολός Δημήτριος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών Δόμησης

Καρλαύτης Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών και Αγροτικής Ανάπτυξης