Επισκέπτες

Χρήσιμες Πληροφορίες

Αστυνομικό Τμήμα Σπάρτης

2731089580

Επισκ. & Βρεσθένης 18

 

Γεν. Νοσοκομείο Λακωνίας

2731093100

14970 (Για Ραντεβού)

 

ΚΤΕΛ Λακωνίας

2731026441

Λυκούργου 23

Τμήμα Τουρισμού Δ.Σπάρτης

27310 28166

Ευαγγελιστρίας 85-87

Γραμμή του Δημότη

15460