δημος
BRUNSWIK

Όνομα: Brunswik (από το 1994 δεν υφίσταται πλέον ως δήμος αλλά προάστιο της Μελβούρνης)

Xώρα: Αυστραλία

Έτος Αδελφοποίησης: 1987

Ιστοσελίδα: http://www.melbourne.vic.gov.au/Pages/home.aspx