δημος
ΜΟΡΦΟΥ

Όνομα: Μόρφου

Xώρα: Κύπρος

Έτος Αδελφοποίησης: 1993

Ιστοσελίδα: http://www.morphou.org.cy/default.aspx