δημος
Ταφή

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ταφή σε κοιμητήριο του Δήμου Σπάρτης, υποβάλλεται υποχρεωτικά σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση «Ταφή: Υπόχρεος για Τάφο», προ της έκδοσης της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου.

Η Αίτηση – Υ.Δ. υποβάλλεται στην Υπηρεσία με Αρμοδιότητες Κοιμητηρίων – Υ.Α.Κ. (Μαγούλα) ή, εν ανάγκη, στον Ληξίαρχο (π.χ. σε περιπτώσεις αργιών, κ.ά.). Ειδικά για τις ταφές στα Α’ & Β’ Κοιμητήρια Σπάρτης, καθώς και για ταφές θανόντων που η ληξιαρχική πράξη θανάτου εκδίδεται εκτός του Δήμου Σπάρτης, η Αίτηση – Υ.Δ. (Ταφή: Υπόχρεος για Τάφο) υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία με Αρμοδιότητες Κοιμητηρίων, επαρκή χρόνο προ της ταφής.

Κατά συνέπεια, στον Ληξίαρχο για έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου υποβάλλεται, αναλόγως της περίπτωσης, είτε θεωρημένο από την Υ.Α.Κ. αντίγραφο της απόδειξης είσπραξης του τέλους ταφής, είτε η πρωτότυπη Αίτηση – Υ.Δ.

Εάν η ταφή επιδιώκεται να γίνει σε Οικογενειακό τάφο, συνυποβάλλεται συμπληρωματική Αίτηση – Υ.Δ. «Ταφής σε Οικογενειακό Τάφο» η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ο θανών δικαιούται να ταφεί στον συγκεκριμένο τάφο.

Τα παραπάνω ισχύουν και σε περιπτώσεις όπου επιδιώκεται να γίνει ταφή οστών (οστεοθήκης) ή τέφρας (τεφροδόχου). Σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτείται κατά το νόμο η υποβολή ορισμένων επιπλέον δικαιολογητικών.

Τα τέλη ενταφιασμού (εφάπαξ) καταβάλλονται προ της ταφής και για το 2019 έχουν ως εξής:

Α' & Β' Κοιμητήρια Σπάρτης

100,00 €

Όλα τα υπόλοιπα Κοιμητήρια του Δήμου

10,00 €

Οι ταφές γίνονται όπως επιβάλει η σχετική υγειονομική νομοθεσία. Οι διαστάσεις των χώρων για απλούς τάφους είναι μήκους 2m και πλάτους 1m. Για ταφές σε απλούς τάφους ο χώρος παραχωρείται για 5 έτη (7 έτη για το Β’ Κοιμητήριο Σπάρτης) με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος (βλέπε παρακάτω περί παράτασης ταφής).