δημος
Ετήσια τέλη τάφων

Για την παραχώρηση των χώρων ταφής και τη συντήρηση των κοιμητηρίων έχει προσδιοριστεί ετήσιο τέλος ανά τάφο (τέλος «συντήρησης κοιμητηρίων»), το οποίο καταβάλλεται από τον υπόχρεο για τον τάφο. Τα ετήσια τέλη ανά τάφο που ισχύουν για το 2019 έχουν ως εξής:

Όλα τα Κοιμητήρια του Δήμου

15,00 €