δημος
Αλλαγή/διαδοχή και Παραίτηση Υπόχρεου για τάφο

Συχνά απαιτείται να αλλάξει ο υπόχρεος για τον τάφο, όπως σε περιπτώσεις που ο υπόχρεος αποβιώνει ή όταν οι συγγενείς του αποβιώσαντος αλλάξουν τη μεταξύ τους συνεννόηση ή, ακόμα, όταν η αρχική αίτηση υπόχρεου κατά την ταφή έχει υποβληθεί από Γραφείο Τελετών (λόγω αδυναμίας των συγγενών). Σε αυτές τις περιπτώσεις υποβάλλεται Αίτηση – Υ.Δ. «Αλλαγής / Διαδοχής Υπόχρεου για Τάφο» εκ μέρους του νέου υπόχρεου, η οποία συνοδεύεται, εφόσον ο προηγούμενος υπόχρεος είναι εν ζωή, από συμπληρωματική Αίτηση – Υ.Δ. «Παραίτησης Υπόχρεου για Τάφο».