δημος
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020 15:34
Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  που θα πραγματοποιηθεί την 26-05-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 19:00 και λήξη 20:30 . Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της...
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020 15:30
Καλείστε σε  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα πραγματοποιηθεί  την   26η -05-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13.00 μ.μ. και λήξης 14.00 μ.μ. Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της...
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020 16:14
Καλείστε σε  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής -Διαχειριστικής  Επιτροπής  που θα πραγματοποιηθεί  την 19η -05-2020 ημέρα Τρίτη   και ώρα έναρξης 12.15  και λήξης 12.30 . Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της...
Σελίδα 1 από 334