δημος
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ -ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ"

 

 

Μορφή Δικτύου: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Συμμετοχή Δήμου Σπάρτης: Μέλος

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή: ΑΔΣ 16-7-2007 Δήμου Θεραπνών και 78/28-2-2011 Δ. Σπάρτης

Ιστοσελίδα: www.eddyppy.gr