δημος
Διεθνής Οργάνωση "ΠΟΛΕΙΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ" (IAPMC- INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PEACE MESSENGER CITIES)

 

Μορφή Δικτύου : Διεθνής Οργάνωση

Συμμετοχή Δήμου Σπάρτης: Μέλος

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Συμμετοχή: ΑΔΣ 648/17-11-2014 (ΑΔΑ: 7Ε40Ω1Ν-5ΚΘ)

Ιστοσελίδα: www.iapmc.org