δημος
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία: "ΔΙΑΥΛΟΣ" -ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ"

 

 

Μορφή Δικτύου: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Συμμετοχή Δήμου Σπάρτης: Μέλος

Ιστοσελίδα: http://www.kplakonias.gr/