δημος
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ"

 

Μορφή Δικτύου: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Δίκτυο ΟΤΑ)

Συμμετοχή Δήμου Σπάρτης: Τακτικό Μέλος

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Συμμετοχή: ΑΔΣ 388-2017 (ΑΔΑ: ΩΟ3ΨΩ1Ν-Γ38) για συμμετοχή στο Δίκτυο: «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»