δημος
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ"

 

 

Μορφή Δικτύου: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

Συμμετοχή Δήμου Σπάρτης: Μέλος

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Συμμετοχή: ΑΔΣ 5/15-3-2006

Ιστοσελίδα: www.rivers.gr