δημος
Αναπτυξιακή Πάρνωνα - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

 

 

Μορφή Δικτύου: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Συμμετοχή Δήμου Σπάρτης: Μέτοχος

Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr