δημος

Aποκεντρωμένη Υπηρεσία Δ.Ε. Φάριδος

Έδρα: Ξηροκάμπι

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 27310 35243, 35241

Φαξ: 27310 36545