δημος

Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Δ.Ε. Θεραπνών

Έδρα: Γκοριτσά
Τηλ: 27310 74560, 27310 74562
Φαξ: 27310 74561