δημος
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014 15:28
Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση (Κληροδότημα Σπάρτης Ε. Φιλιππόπουλου)

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 15η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.50 μμ.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης