δημος
Παρασκευή, 03 Απριλίου 2015 15:20
Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση (Κληροδότημα Η. Κατσίχτη)

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 7η Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.