Eνημέρωση

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία απολύμανσης χώρων με το πέρας της εμποροπανήγυρης Μυστρά

 

Ο Δήμος Σπάρτης γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία απολύμανσης χώρων με το πέρας της εμποροπανήγυρης  Μυστρά σύμφωνα με την συνημμένη  έκθεση –τεχνική περιγραφή .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ΄αριθ. Α719/14-08-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της  Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1ατου άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων  με α/α 1 .

Κριτήριο θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την   21η  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   , ημέρα  Τετάρτη και ώρα 14:30 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

Δεκτές θα γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και μέσα να περιέχεται η οικονομική προσφορά .

Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές .Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΆ 24%. Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

 

 

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης  του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ,  κος Βρύνιος Ιωάννης   27313-61126 και από το Τμήμα Προμηθειών και Εργασιών του Δήμου Σπάρτης, , Τηλ: 273136118, αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Σμυρνιός .

 

                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                       

 

                                                                                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη